Poznaj bliżej technologię FOXDLT.

Posiadamy w naszej ofercie urządzenie do nawiercania rurociągów pod ciśnieniem – FOXDLT.
Użycie naszego urządzenia:
- znacznie skraca czas wykonania włączenia,
- nie wymusza zamknięcia dostaw wody do odbiorców,
- nie powoduje skażenia czy zabrudzenia rurociągu i wody,
- oszczędza koszty związane z zamknięciem i ponownym uruchomieniem rurociągu,
- nie powoduje strat wody.

Zachęcamy do przeczytania o przypadku podłączenia do pracującego rurociągu z wykorzystaniem naszego rozwiązania (PDF)