Kolano elektrooporowe 45º z przejściem mosiężnym/Gwint zewnętrzny

KGZ