Kolano elektrooporowe 45º z przejściem mosiężnym/Gwint wewnętrzny

KGW45XX