Kolano elektrooporowe 90º z przejściem mosiężnym/Gwint wewnętrzny

KGW90XX