Kolano elektrooporowe 90º z przejściem mosiężnym/Gwint zewnętrzny

KGZ90XX