BVS

Zawory mogą być wykorzystywane we wszystkich typach rurociągów PE, gdzie medium jest ciecz lub gaz. Maksymalne ciśnienie robocze zaworu odpowiada ciśnieniu roboczemu danego rurociągu. Zawór wykonany jest w całości z PE 100RC, nie zawiera elementów stalowych. Otwarcie lub zamknięcie zaworu następuje na podstawie obrotu głowicy zaworu  o 90°. Zawór może pracować w pozycji częściowo otwartej.