Mufa Elektrooporowa SDR 7,4

MEXXX74

Każda kształtka elektrooporowa może być zgrzewana przy pomocy dowolnej zgrzewarki  na dwa sposoby:
1. Przy użyciu kodu kreskowego (zawierającego wszystkie parametry zgrzewania)
2. Manualnie - wprowadzając parametry umieszczone na etykiecie        
Kształtki elektrooporowe produkowane są z materiału PE100RC. Tworzywo, z którego wykonane są kształtki, jest zgodne z normami: EN1555 i EN12201.