Jakość


Głównym celem firmy FOX FITTINGS jest ciągłe dążenie do doskonalenia produkowanych wyrobów i usług oraz wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania jakością we wszystkich sektorach firmy.


Firma posiada certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001 od 2002r. Ponadto, wdrażane są również inne metody zarządzania jakością, takie jak: 5S, TQM, TPM oraz Kaizen.

W celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb rynków sprzedaży, firma posiada liczne certyfikaty zgodności z wewnętrznym normami dotyczącymi produkowanych wyrobów i ich zastosowania w budowie gazociągów, wodociągów oraz innych instalacji zewnętrznych.

Our goal is perfection