Pamiętaj

  1. Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem
  2. Użyj skalibrowanej zgrzewarki
  3. Zgrzewanie może przeprowadzać tylko wykwalifkowany operator
  4. Czyść rurę tylko płynami zalecanymi przez producenta
  5. Przestrzegaj przepisów BHP