Zawory kulowe z polietylenu mogą być wykorzystywane we wszystkich typach rurociągów PE, gdzie medium jest ciecz lub gaz. Maksymalne ciśnienie robocze zaworu odpowiada ciśnieniu roboczemu danego rurociągu.
Zawór wykonany jest w całości z PE 100, nie zawiera elementów stalowych. Otwarcie lub zamknięcie zaworu następuje na podstawie obrotu głowicy zaworu o 90°. Zawór może pracować w pozycji częściowo otwartej.